Wie zijn wij?

Marien Wegeling 

Ik ben ruim 35 jaar actief voor de Heer.  Mijn roeping is zorg dragen voor de weduwen, wezen en de mensen in nood. Daarnaast ook het vrijzetten van de gebondenen en het genezen van zieken in Jezus Naam, naar het woord in Jesaja 61

De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking.  Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. (Jesaja 61 1:4)

Ik leef vanuit het geloof dat God naar Zijn rijkdom in al onze behoeftes rijkelijk zal voorzien. Dit doe ik nu al jaren en ik heb een leven vol getuigenissen van hoe God wonderbaarlijk voorziet. 

Op Christelijk gebied ben ik actief geweest in:

¬ Europa (op diverse locaties): de zorg voor kinderen, jeugd, jongvolwassenen en volwassenen. 

¬België, Colombia, de Dominicaanse Republiek en Venezuela: verschillende activiteiten tijdens de vele zendingsreizen en evangelisatie campagnes.

¬ China: het smokkelen en verspreiden van bijbels onder de vervolgde christenen en de verdrukte kerk.

¬ De Cariben (Curaçao): counseling, jeugdzorg en het opzetten van een jeugdcentrum. Verder verzorgen wij onderwijs en prediking zowel in de gevangenis als daarbuiten. Ook waren we actief in het zorgdragen voor armen door het verspreiden van voedselpakketten, maaltijden, kleding, meubels en het evangelie. Ik gaf daar leiding aan het Centrum voor Pastorale Counseling en Training, waar nog steeds veel mensen hersteld, bevrijd en genezen worden en doorbraken in hun leven ervaren. Tevens startten ik twee Healingrooms en leidden we een huisgemeente.

Onze visie is om samen te werken met de lokale gemeente en organisaties om zo te dienen en te bouwen in Gods Koninkrijk. 

Nu wordt het werk via Stichting Dienstbaar voortgezet.

Marien Wegeling

Het bestuur Stichting Dienstbaar

Noël Cramer

Voorzitter

Manuel Wegeling

Penningmeester


Patrick Blom

Secretaris