Trainingen

Verlang jij ernaar om uitgedaagd te worden, zodat je in beweging gaat komen? Durf jij het risico te nemen? Wil je heel graag meer vrijmoedigheid om uit te stappen, maar weet je niet hoe?

Het onderwijs van Dienstbaar is erop gericht op jou te activeren in je wandel met God. Zodat je het Woord gaat toepassen in je leven. We geloven dat veel mensen niet in beweging komen, omdat ze niet weten hoe. Daarom bestaat ons onderwijs voor een groot deel uit praktijk We bieden diverse trainingen aan waaronder: 

Training Emotioneel Healing Prayer

         Emotioneel Healing Prayer (Lifeshaping)  is een manier van bidden op het gebied van trauma’s en benauwdheden. Je kunt het beschouwen als een soort geestelijk en emotioneel herstel.

Training ontdek je gaven:

        In deze training leren we welke verschillende gaven er bestaan, wat ze inhouden en ontdekken we wat onze gaven zijn.

Training leren wandelen in de gaven van de Geest: 

        In deze training leren we wie de Heilige Geest is en hoe je de Heilige Geest ontvangt. Aan bod komen; spreken in tongen, gaven van profetie, woorden van wijsheid en kennis, gaven van genezing en het hoe toe te passen van het geleerde.

Training bevrijdingspastoraat:

        In deze training leren we inzicht te krijgen in de structuren in de hemelse gewesten. Behandeld worden; kan een christen gebonden zijn, vloek en zegen, banden en bindingen, de wapens in de strijd, engelen en hun werk en hoe bevrijding toe te passen in de praktijk.

Training zieken genezen in Jezus naam:

        In deze training leren we wat Gods wil is over genezing, redenen waarom mensen niet genezen, ziekte of gebondenheid, staan in autoriteit, leiding van de Heilige Geest, handen opleggen en het  genezings gebed toepassen.

Training God ontmoetten en Zijn stem verstaan:

        In deze training zullen we leren hoe we meer Gods stem kunnen leren verstaan en Hem ontmoetten d.m.v. intimiteit.

Activeer je geestelijke zintuigen:

       In deze training zullen we je laten zien, horen, ruiken , voelen en proeven in de Geest. 

Zie ook bij activiteitenagenda.>>>>>>

Voor verdere informatie kun je contact met mij opnemen via het contactformulier. >>>>

Al onze diensten bieden wij aan op basis van vrijwillige bijdragen zodat het voor iedereen toegankelijk blijft. Jezus zei: “Om niet hebben jullie het ontvangen, deel het uit om niet” (Matteüs 10:8). Wij stellen het op prijs wanneer je ons financieel wilt helpen om dit belangrijke werk te kunnen blijven doen.