Ondersteun ons

Ondersteun ons met je gift

Dienstbaar is een initiatief zonder winstoogmerk. Wij zijn afhankelijk van giften en ondersteuning. Door ons financieel te ondersteunen maak je het mede mogelijk dat wij het evangelie kunnen bijven verspreiden.

Word vriend van Dienstbaar 

Dienstbaar is een christelijke organisatie die staat voor dienen, helpen, ondersteunen en zorgdragen. Word deel van onze vriendenkring en steun ons met een vaste bijdrage!

Machtigingsformulier >>>>>>>.

Stichting Dienstbaar Reknr. NL61 INGB 0006233985 – BIC/Swift INGBNL 2A

KvK nr. 58870563

Schenken en nalaten

Naast de Dienstbaar vriendenkring zijn er andere manieren om Dienstbaar financieel te ondersteunen. Er zijn mogelijkheden tijdens uw leven en zelfs daarna.

Periodieke schenking

Denkt u erover om periodiek te schenken? Download en print dan het formulier. Vul zowel het formulier voor periodieke schenking>>> als het volmachtformulier>>> zo volledig mogelijk in en stuur ze op. Stichting Dienstbaar stuurt het dan ondertekend retour.

Voordelen

Goede doelen met een ANBI-status zijn vrij van successierecht. Dat geldt ook voor Stichting Dienstbaar. Daarmee is uw schenking 100% inzetbaar voor de doelstelling van dat goede doel.

Ondersteun ons met Gebed

Wij geloven dat God gebeden hoort en verhoort. Door gebed kunnen onmogelijke dingen mogelijk worden. Er is geen werk van God dat tot stand komt zonder gebed. Door dit werk bevinden wij ons in de frontlinies van de geestelijke strijd die gaande is. Daarom beschouwen wij gebed en voorbede als vereiste en willen wij daar prioriteit aan geven. Wij kunnen niet zonder de gebeden van broeders en zusters. Daarom stellen wij het zeer op prijs wanneer je in gebed achter ons wilt staan. Ook kun je je opgeven voor het gebedsteam.

Je kunt o.a. voor de volgende gebedspunten bidden:

– Dat God Zijn visie en richting aan ons bekend maakt
– Dat we beschermd zullen zijn
– Dat God nieuwe deuren opent om meer mensen te bereiken
– Dat we in liefde zullen wandelen en tot zegen zullen zijn
– Dat God zal voorzien in al onze noden om onze roeping uit te voeren
– Dat er een toename zal zijn van een beweging van de Heilige Geest door redding, wonderen, tekenen, genezingen, bevrijdingen en herstel

Mocht je in gebed iets van God ontvangen, wees zo vrijmoedig contact met ons op te nemen om het met ons te delen. Contactformulier.>>>>

Ondersteun ons als vrijwilliger:

Heb je intresse in het werk van Stichting Dienstbaar en zou je vrijwilligerswerk willen doen dan kun je je opgeven via het contactformulier.>>>>

Wij waarderen jouw ondersteuning enorm!


Belastingvoordeel

U kunt uw gift aftrekken van de belasting. De belastingdienst beschouwt Stichting Dienstbaar als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Klik op de Foto

Klik op de foto om naar meer foto's en video's te gaan.

Wil je meer informatie over de zendingsreizen kijk dan een op de blog hiervan. https://dienstbaar.wordpress.com