Heilige Geest consult

Het consult richt zich op een ontmoeting met God door een aanraking/vervulling met de Heilige Geest. Jezus heeft de weg vrijgemaakt voor de Heilige Geest.De Heilige Geest is gekomen om jou te helpen in je bestemming te komen.

Johannes 16:13 …doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.

In dit consult wil ik je helpen je open te stellen voor de Heilige Geest en Hem toe te laten in je leven.

Je kunt een consult aanvragen via het contactformulier.>>>>

Wij leven van giften. Al onze diensten bieden wij aan op basis van vrijwillige bijdragen zodat het voor iedereen toegankelijk blijft. Jezus zei: “Om niet hebben jullie het ontvangen, deel het uit om niet” (Mattheüs 10:8).

Wij stellen het op prijs wanneer je ons financieel wilt helpen om dit belangrijke werk te kunnen blijven doen.