Genezing

Jezus zegt: “Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit.” Mattheüs 10:8

Heeft u genezing nodig? Als je God toelaat in je leven, kan Zijn genezende kracht je doorstromen. Regelmatig heb ik wonderen meegemaakt waarbij mensen door gebed genezing van God ontvingen. Er kunnen ook zoveel blokkades zijn dat genezing een proces is. Gebed, in combinatie met het toepassen van geestelijke principes, biedt een krachtige ondersteuning van het genezingsproces.

Belangrijk:

  1. We bidden altijd in de naam van Jezus Christus omdat wij zelf geen kracht hebben om te genezen. De genezing komt van God.

  2. We verzoeken je dringend je behandeling en medicijngebruik uitsluitend te stoppen of te verminderen in overleg met je arts. Ook Jezus zei tegen de genezen melaatsen hun genezing te laten bevestigen door de priesters.

  3. Om tot een diepgaande heling te komen en de veranderingsprocessen door te voeren in je leven zijn vaak meerdere consulten nodig.

Een telefonisch consult is ook mogelijk.

Je kunt een consult aanvragen via het contactformulier.>>>> 

Wij leven van giften. Al onze diensten bieden wij aan op basis van vrijwillige bijdragen zodat het voor iedereen toegankelijk blijft. Jezus zei: “Om niet hebben jullie het ontvangen, deel het uit om niet” (Mattheüs 10:8).

Wij stellen het op prijs wanneer je ons financieel wilt helpen om dit belangrijke werk te kunnen blijven doen.