Emotional healing prayer

Emotional Healing Prayer (Lifeshaping)  is een manier van bidden op het gebied van trauma’s en benauwdheden. Je kunt het beschouwen als een soort geestelijk en emotioneel herstel. Tijdens de sessie is de Heilige Geest op dat moment vrij om te doen wat Hij wil in het Ieven van de persoon. Hij is degene die de volledige controle heeft. Jezus is degene die het leven verandert en geneest.

Zo’n Emotional Healing Prayer is een proces waarin wij het voorrecht hebben om geleid door de Heilige Geest iemand tot vrijheid zien komen. 

Jezus zei: ‘en u zult de waarheid KENNEN, en de WAARHEID zal u vrijmaken.'(Johannes 8:32)

De pijn is het gevolg van een nare gebeurtenis uit het verleden. Als die gebeurtenis zich vaker heeft voor gedaan of erg traumatisch was verbinden zich daar leugens aan. De leugens blijven. Vaak weten we de wortels van die leugens niet meer te traceren. De leugens zorgen er voor dat we ons gedragen naar de waarheid van die leugens in soortgelijke situaties.

Voor een consult kunt contact met ons op nemen via het contactformulier >>>>>.

Al onze diensten bieden wij aan op basis van vrijwillige bijdragen zodat het voor iedereen toegankelijk blijft. Jezus zei: “Om niet hebben jullie het ontvangen, deel het uit om niet” (Matteüs 10:8). Wij stellen het op prijs wanneer je ons financieel wilt helpen om dit belangrijke werk te kunnen blijven doen.