Bevrijdingsgebed

Wat is bevrijdingspastoraat?

Bevrijdingspastoraat is een bijzondere vorm van pastorale hulpverlening voor mensen met blokkades in hun (geloofs) leven. Je kunt bijvoorbeeld stoorzenders bij het bidden of bijbellezen ervaren. Of last hebben van angsten, negatieve gedachten of zondige patronen waar je niet vanaf komt. Tijdens een bevrijdingsgebed kunnen er eventueel ook demonen, die deze blokkades veroorzaken, in de naam van Jezus worden weggestuurd. Zo word je vrij om God te dienen zonder al die onnodige ballast.”

Door bevrijdingsgebed willen we de oorzaken helder krijgen waardoor de confident negatief wordt beïnvloed. Er zijn verschillende algemene oorzaken waardoor mensen gebondenheid kunnen ervaren, namelijk eigen zonden en gevolgen daarvan, gevolgen van zonde van anderen en de zondeval van de mensheid, en negatieve “bagage” uit het voorgeslacht.

Bevrijdingsgebed is een manier om op zoek te gaan naar deze ingangen. Dit gebed is alleen effectief onder leiding van de Heilige Geest.

Alleen dankzij het offer van Jezus Christus aan het kruis, kunnen mensen weer in innerlijke vrijheid leven op elk gebied van ons bestaan.

Tijdens een gebedssessie wordt door een combinatie van gebed, onderwijs en pastoraat getracht te onderscheiden waar specifieke,  persoonsgebonden oorzaken liggen. De uitweg uit die gebondenheid gaat in principe altijd via het “opruimen” van deze oorzaken. Daarbij spelen het belijden van zonde, het vergeven van anderen, innerlijke en fysieke genezing en het verbreken van (generatie)vloeken een belangrijke rol, naast het binden en wegsturen van demonen.

Voor een consult kunt contact met ons op nemen via het contactformulier >>>>>.