Beleidsplan

Stichting Dienstbaar. 

RSIN: 853216836

Kamer van koophandel nr. : 58870563

Bestuur:

Voorzitter:                Noël Cramer

Penningmeester:    Manuel Marien Wegeling

Secretaris:                Patrick  Blom

Doelstelling:

1.a De stichting heeft ten doel:

Vanuit een christelijke levensovertuiging hulp te verlenen, op alle mogelijke manieren aan weduwen, wezen, personen en groepen in nood zowel in Nederland als ook wereldwijd.

1.b het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen en inzetten van zendelingen, zendingsorganisaties, personen, geld, materiaal, onderwijs of andere middelen.

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Uitgeoefende activiteiten:

De activiteiten van Stichting Dienstbaar bestaan uit:

ondersteunt zendelingen en zendingsprojecten wereldwijd met onderwijs, materialen, diensten en gelden. Er wordt samengewerkt met meerdere organisaties op het gebied van armoede bestrijding, opvang, onderwijs en sponsoring van weeskinderen en zendelingen.

Lopende projecten:

Dominicaanse Republiek: – 5 kinderkerken, opzetten kindertehuis, zendingswerk ondersteuning lokale gemeenten, trainingen en onderwijs, evangelisatie, evangelisatie gevangenis, uitdelen bijbels en evangelisatiemateriaal.

Curaçao: – zendingswerk ondersteuning lokale gemeenten, trainingen en onderwijs, evangelisatie, evangelisatie gevangenis, uitdelen bijbels en evangelisatiemateriaal.

België: – zendingswerk ondersteuning lokale gemeenten, trainingen en onderwijs, evangelisatie, evangelisatie gevangenis, uitdelen bijbels en evangelisatiemateriaal.

Nederland: – zendingswerk ondersteuning lokale gemeenten, trainingen en onderwijs, evangelisatie, evangelisatie gevangenis, uitdelen bijbels en evangelisatiemateriaal.

Visie voor projecten:

Haïti, India, Nepal, Sir Lanka, Bangladesh, Suriname, Egypte: -Bijbels voor zendelingen, onderwijs bijbelschoolstudenten, training zendelingen en ondersteuning lokale gemeenten.

De wijze van verwerving van inkomsten

De stichting gaat haar inkomsten werven op de volgende manieren:

  1. Collecten: Tijdens bijeenkomsten kunnen er collecten worden gehouden om de

    onkosten te bestrijden

  2. Machtigingen: Deelnemers van de stichting kunnen vriend worden en per

    jaar/kwartaal/maand een bepaald bedrag laten incasseren

  3. Giften: Deelnemers / bedrijven kunnen een eenmalige gift overmaken op de daarvoor

    beschikbaar gestelde bankrekening

Financiële verantwoording:

Hieronder vind je de financiële overzichten per jaar

Jaarrekening  >>>>