De digitale biechtstoel voor het belijden van je zonden

Lucht je hart bij het online kruis. 

Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

(1  Johannes 1:9)
 
Elk mens zondigt, er zijn geen uitzonderingen. Het is daarom belangrijk je zonden te belijden zodat ze vergeven worden. God heeft zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis laten sterven en Hem de zonden van de mens op zich laten nemen.

Wanneer je dit wilt kun je er nu van verlost worden door zelf je zonden aan God te vertellen en vergeving te vragen. Als je dit lastig vindt kun je gebruik maken van de digitale biechtstoel. Je verzoek komt niet online te staan.

Natuurlijk mag je ook contact met ons opnemen voor persoonlijk gebed of een gesprek.

Ik zal je namens God vrijspreken van je zonden.

Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.


Wij leven van giften. Al onze diensten bieden wij aan op basis van vrijwillige bijdragen zodat het voor iedereen toegankelijk blijft. Jezus zei: "Om niet hebben jullie het ontvangen, deel het uit om niet" (Matteüs 10:8). Wij stellen het op prijs wanneer je ons financieel wilt helpen om dit belangrijke werk te kunnen blijven doen.

“De moderne biecht”
Hier klikkenBiecht_afnemen.html